O nas

Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych-

to Organizacja Pożytku Publicznego.
Działamy od 1 czerwca 1989 r.
Głównym zadaniem WSPDN jest niesienie pomocy osobom z dysfunkcją wzroku,

NASZA MISJA:
– OBJĘCIE DZIECI WCZESNĄ INTERWENCJĄ
– STWARZANIE WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH NIWELOWANIE SKUTKÓW BRAKU LUB USZKODZENIA WZROKU
– PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM REHABILITACJI
-PROWADZENIE DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH
-STWARZANIE WARUNKÓW ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ